time on me is wasted time

MeNext pageArchive

"I didn’t like my name until you said it."

- Unknown (via iamnamelessgem)

(via salon-odurzonych)

"Rzadko myślimy o tym, co mamy, lecz zawsze o tym, czego nam brak."

- (via not-loove)

(Source: anestetyk, via chrypka)

"Po raz kolejny udało nam się zniszczyć coś, czego nie potrafiliśmy stworzyć."

- Zielona Mila - Stephen King (via ypux)

(Source: freedominmyhead, via hiniceday)